KOOLITUS

Siin oleme väljatoonud mõned levinumad koeraspordialad, mis sobivad ka aussidele! AGILITY KOOLITUS

Kuidas sai alguse tänapäeval nii populaarne koeraspordiala agility ehk lühndatult AG?
Nimelt aastal 1977 oli Inglismaal Cruftsi näitusel toimkonnas mees nimega John Varley, kellel oli lisaks koeraharrastusele suur huvi hobuspordi, eelkõige takistussõidu vastu.

Näitustel oligi tema ülesandeks publikule meelelahtuste pakkumine.

Võttes eeskujuks hobuste takistussõidu, hakkas mees pidama plaane, et miks koerad ei võiks samasugust asja teha.

Varley võttis ühendust kuulsa koolitajaga Peter Meanwell´iga, kes hakkaski seda mõtet edasi arendama. Eesmärgiks oli luua tore võistlusvorm, mis samas oleks koertele turvaline.Meanwell alustas takistuste ehitamist koostöös juhtivate koerteklubi liikmetega.

Väljakutse esitati ka tuntud koolitajale Trevor Jones´ile, kellega koos

hakkasid kaks agility esiisa mõtlema, milline võiks võistlus välja näha ja samal ajal alustati ka oma klubide koerte

ettevalmistamist selleks võistluseks.

 

Veebruaris 1978 toimuski esimene demonstratsioonesinemine Cruftsi näituse raames. Kaheksa võistluspaari sooritus köitis publikut sedavõrd, et oli selge, et seda spordiala saab näha ka edaspidi. 1979 töötati Inglismaa Kennelliidu poolt välja ka esimesed agility reeglid

ning agilityst sai võrdväärne koeraspordi harrastus teiste koeraharrastuste kõrval.

Mingil põhjusel kulus pea kümme aastat agility esimesest esitlusest (1978) enne, kui ala vallutas Euroopa mandri.

Tänapäeval harrastatakse seda ala pea kõigis Euroopa riikides, samuti Austraalias, Lõuna-Aafrikas, Lõuna- ja Põhja-Ameerikas, Jaapanis ning Uus meremaal. Tänapäeval on agility tunnustatud koeraspordiala, milles korraldatakse ka Euroopa- ja Maailma meistrivõistlusi.
 

Mida agility siis endast üldse kujutab?  Agility on hoogne koeraspordiharrastus, kus koer sooritab vastavalt koerajuhi juhtimisele tõketega raja võimalikult kiiresti ja soovitavalt vigadeta. Agility rajal on mitmeid hüppetõkkeid, slaalom, avatunnel, kott ja rõngas.

Rajal peab koer ronima ja ületama A-kujulise tõkke või poomi puudutades tõkete nn kontaktpindu.

Rajal võib olla ka kiik, laud ja pikkushüpe. Raja sooritamiseks määratakse ideaalaeg, mida ei tohiks ületada.

Koerajuht võib koera abistada ainult suuliste käskude ja käemärkidega.
 

Koera või tõkete puudutamise eest antakse võistluspaarile viga. Vigasid antakse ka juhul, kui mõni hüppetõkke pulk maha kukub, samuti siis, kui koer ei puuduta kontaktpindu või keeldub üldse tõket sooritamast (nn tõrge).

Kui koer sooritab tõkkeid vales järjekorras, saab ta disklahvi.

Koer peab rajal olema ilma kaelarihmata ja täielikult vabalt. Raja sooritus kestab vaevalt minuti ja kiireim ning vigadeta raja läbinud koer on võitja. Hea agilitykoer peab olema hästi liikuv, tugevate lihastega ja tal peab olema hea kontroll oma keha üle.

Agility arendab koera liikuvust ning nõuab koera ja koerajuhi vahelist head koostöödEeskirjad:
Agility eeskirjad
Agility võistluste juhendidKUULEKUSKOOLITUS


Kuulekuskoolituse eesmärgiks on anda koerale kuulekuse algõpetus ning tutvustada koeraomanikule põhimõtteid, mis võimaldaksid koeraga õigesti ja tulemuslikult suhelda. Eksamitel ja võistlustel kontrollitakse koolituse tulemusi ehk koera ja koerajuhi vahelist koostööd ning koerale õpetatud käitumise taset. Eesmärgiks on ka loomasõbraliku ja terve võistlusõhkkonnaga harrastuse loomine.

Sobilik kõikidele tõugudele erineivaid karaktereid silmas pidades.


KUULEKUSKOOLITUSE EESKIRI (KK)


ÜHISKONNAKÕLBLIKKUSE TEST (BH)


BH eksam on sobiv kõikidele koeratõugudele ja segaverelistele koertele, ning soovitatav eeleksam teenistuskoertele enne teenistuskoertele mõeldud eksamite sooritamist.
Ühiskonnakõlblikkuse test koosneb järgnevast kolmest osast:
A. kuulekusosast
B. linnaosast
C. teooriaeksamist (vabatahtlik)


Eksamit korraldav organisatsioon võib viia läbi teoreetilise eksami. Teooriaeksam viiakse läbi enne BH eksami kuulekus- ja linnaosa. Teooriaeksam koosneb 100 küsimusest. Eksam on sooritatud, kui 70% küsimustest on vastatud õigesti.

Teooriaeksami läbiviimist kontrollib vastav kohtunik.
Eksamiküsimused valmistab ette ja toimetab eksami korraldajatele EKL KKK.

Positiivselt eksami sooritanud koerajuhile antakse vastav tunnistus.
Sobilik kõikidele tõugudele erineivaid karaktereid silmas pidades. Hea jätk nii KK kui ka SK tegelejatele.


ÜHISKONNAKÕLBLIKKUSE EESKIRI (BH) (vt lk.20-25, kehtivad alates 01.07.2012)SÕNAKUULELIKKUSE KOOLITUS


Sõnakuulelikkuse (edaspidi SK) koolituse eesmärgiks on õpetada koerale meeldivat käitumist ja sõnakuulelikkust ning

koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga.

Eriline tähelepanu SK koolituses on pööratud juhi ja koera vahelisele kontaktile ning koera soovile alluda käskudele ka siis, kui ta on ilma rihmata ning juhist eemal. SK võistluste eesmärgiks on kontrollida koolituse tulemusi ehk siis koera ja koerajuhi vahelist koostööd ning koerale õpetatud käitumise taset. Võistluste eesmärgiks on samuti saada lisateadmisi koera õppimisvõimest ning koolituse võimalustest parandada koera sotsiaalset sobilikkust. Lisaeesmärgiks on loomasõbraliku ja terve võistlusõhkonnaga koeraharrastuse lisamine.

SK korraldatakase vaid võistlusi, eksameid selles koolituses ei ole.

Sobilik kõikidele tõugudele erineivaid karaktereid silmas pidades.


SÕNAKUULELIKKUSE EESKIRI (SK)
Muud SK-ga seotud dokumendidVEEPÄÄSTE


Veepääste(VP) koolituse eesmärgiks on aktiivne vaba aja veetmine koos koeraga. Veepääste koolitus aitab kaasa newfoundlandi koerte, landseeride ja leonbergerite tõuomaste instinktide säilitamisele ja arendamisele. Veepääste koolituse üheks eesmärgiks on koerte koolitamise ja koerte veepääste koolituse populariseerimine Eestis.

Veepääste koolitus baseerub koera loomuomasel veeinstinktil ning koera ja koerajuhi vahelisel koostööl.

Koer ei ole veepäästes iseseisev päästja, vaid ta on inimese abiline koos oma instinktide, füüsilise võimekuse ja inimesele orienteeritusega. VP eksamite ja võistluste eeskirjad kehtivad kõigil Eesti Kennelliidu ja selle liikmesorganisatsioonide poolt Eesti Vabariigis korraldatavatel ametlikel VP eksamitel ja võistlustel.

Sõltuvalt meie laiuskraadidel valitsevatest ilmaoludest on vetelpääste hooaeg Eestis kahjuks lühike. Enamasti maist kuni septembrini toimuvad Eesti Newfoundlandi Koerte Klubpoolt korraldatavad vetelpääste treeningud Tallinnas Männikul AS Silikaat territooriumil. 

Kokku saadakse tavaliselt 1 kord nädalas.

Treeninguid viiakse läbi mitmes eri grupis, sõltuvalt koerte treenituse tasemest.

Alates 2006 aastast korraldatakse ka rahvusvahelisi vetelpäästelaagreid.

Lõuna - Eesti vetelpäästekoerad tegutsevad nime all Lõuna-Eesti Veepääste Grupp - Märjad Käpad. Treeningud toimuvad tavaliselt Nõo Paisjärve ääres. Nende tegemistest saate lugeda Facebooki seinalt Lõuna-Eesti veepäästekoerte grupp "Märjad käpad"


VEEPÄÄSTE EKSAMITE JA VÕISTLUSTE EESKIRI (VP)

KOERTEKOOLID

 

 


Agilityklubi „Agility Pluss“                                    5669 9025; agilityplus.blogspot.com.ee

Agilityklubi „A-Koer“                                              5624 8401; www.akoer.eu

Eesti Koeraspordiliit                                               517 2266; www.koerasport.ee

Eesti Otsingukoerte Klubi                                      5667 7605; www.otsingukoerad.ee

Eesti Päästekoerte Ühing                                       515 2628; www.paastekoerad.ee

Eesti Tõukoerte Kelguspordi Klubi                       501 6814

Koeraspordiklubi „Koerus“                                   506 3593; www.koerus.ee

Koeraspordiklubi Topdog                                      5660 0075; www.topdog.ee

Koerte Dressuurikool „Canis“                              511 2645; www.canis.ee

Koerteklubi „Aktiiv“                                                5622 2357; www.koerteklubiaktiiv.eu

Koerteklubi „Säde“                                                 5047 699; FB Koerteklubi Säde

Pärnu Agility                                                            514 7821; www.parnuagility.net

Pärnumaa Koeraspordi Klubi „Minu Sõber“       www.lemmikloom.eu

Saarlaste Agilityklubi                                              5341 3653; www.saarlasteagility.ee

Sportkoer                                                                 5621 0208; www.sportkoer.ee

Tarkade Koerte Klubi                                              http://takoklubi.blogspot.com/

Teenistus- ja Spordikoerte Klubi                           502 9661; www.tskk.ee

ViLe                                                                           53 499815; www.vileklubi.eu

Viimsi Koer                                                               515 2358; www.viimsikoerteklubi.ee